Roverstyret

I romerike krets har roverombud blitt erstattet med et roverstyre bestående av en rover hvert aktive roverlag

Medlemmene er i dag: 

HouMan Chan (leder)

Kristin Marie Berg

Henrik Olsen

Susanna H. Rossow

Eskild Furøy

Geir Brækkan

Ole Andreas Myhrer Smith

Anders Klingenberg

Sara Emelie Johnsen

Joakim Asbjørnsen

Ingeborg Axelsen Øian

Roverombudet tar gjerne imot innspill på e-post roverombud@romerikekrets.no