VIl du bli vår nye organisasjonssekretær?

Oppdatert: 11. sep. 2019Organisasjonssekretærer en spennende stilling med stor grad av frihet til å forme arbeidsoppgavene selv. Kretsen består i dag av 17 aktive grupper med til sammen over 900 medlemmer, spredt over store deler av Romerike. Romerike krets er en av kretsene i Norges speiderforbund med størst potensiale for vekst.


Arbeidsoppgaver

 • Sekretær for kretsstyret

 • Oppfølging av kretsens regnskaper

 • Oppfølging av prosjektgrupper og arrangementer

 • Følge opp og aktiv støttekretsens grupper

 • Aktivt bidra til vekst i eksisterende og nye grupper

 • Oppfølging av eksterne (bl.a. fylkeskommunen)

 • Kommunikasjon med kretsens medlemmer via f.eks. nyhetsbrev og sosiale medier.

 • Planlegge og gjennomføre rekrutteringskampanjer.

 • Følge opp kretsens post og epost.


Arbeidsoppgavene kan bli endret i tråd med kretsens behov


Kvalifikasjoner

 • Speidererfaring er en fordel.

 • Du må ha grunnleggende kunnskaper innen IKT og kjenne til vanlig kontorarbeid.

 • Du må ha tilgang til bil og kunne arbeide noen kvelder og enkelte helger.

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

 • Den som ansettes må levere godkjent politiattest i henhold til Norges speiderforbunds vedtekter


Egenskaper

 • Positiv og løsningsorientert.

 • Kreativ og evner å tenke nytt

 • Liker å jobbe med mennesker

 • Serviceinnstilt

 • Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, men også samarbeide med andre

 • Du må være innstilt på å lære nye ting.


Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: Inntil 40%

 • Stillingen er et 2 års engasjement

 • Lønn og arbeidstid etter avtale

 • Frihet under ansvar.

 • Mulighet for en kontordag i uken på forbundskontoret i Oslo


Kontaktperson: Kretsleder Marcus Gjermundshaug, telefon 95837698

Søkand med CV sendes til kretsleder@romerikekrets.no