ULRIK - Ledertrening for rovere

Vil du møte likesinnede på tre lederkurs, noen emnekurs og seks meningsfylte patruljemøter? Patruljetur utenlands i høstferien 2020?Romerike krets starter ULRIK-2020, en patrulje for deg som er ung leder i speidergruppen og ønsker å gjennomføre grunntreningen i Norges speiderforbund sammen med andre unge ledere.

Kretsens ledertrenerpatrulje vil prioritere ULRIK-2020, og forventer det samme fra deg som deltaker!

Du må være leder i egen speidergruppe gjennom hele perioden – beverleder eller -assistent, flokkleder eller -assistent, troppsleder eller -assistent, roverlagsleder eller gruppeleder.

Du må avtale med en speiderleder å være din veileder i speidergruppen gjennom ULRIK-2020 (fortrinnsvis en som ikke er med i patruljen). Ledertrenerpatruljen ønsker å ha løpende dialog med denne veilederen underveis.

ULRIK-2020 avsluttes på kretstinget høsten 2020.

Deltakerpris er kr 2500, pluss kostnaden for patruljeturen utenlands i høstferien 2020, spør gjerne speidergruppen din om betalingen!

Påmelding sendes kretsleder på kretsleder@romerikekrets.no innen 18.november 2018 med begrunnelse for hvorfor du vil delta på ULRIK-2020, hvilken lederrolle du har og navn på din veileder i speidergruppa, samt kontaktinformasjon.

Første samling er ledersamtalen kvelden 28.november 2018.

Velkommen til en motiverende reise gjennom grunntreningen!