Nytt Kretsting


I år skal vi prøve ut en ny form for kretsting. Søndag 11. November er satt av til arrangementet fra 11 til 19. Troppen, rovere og ledere har hvert sitt opplegg på starten av dagen. For troppen og roverne kan vi tilby mini speider og roverforum hvor en lærer hvordan speiderdemokrati fungerer og de får prøvd seg litt uten ledernes skulende blikk, lek kan vi også love. For lederne er dagen satt av til litt mere enhetarbeid. Kanskje vil gruppen starte bever, eller bare ha litt tips til rekruttering.


Påmeldingsfrist er 6. november til Kontoret@romerikekrets.no


Foreløpig program

Kl. 1100 Velkommen

Kl. 1115 Mini speider og roverforum, lederforum

Kl. 1430 Matpause med infotorg

Kl. 1530 Forum fortsetter

Kl. 1630 Infotorg

Kl. 1700 Kretsting

Kl. 1900 Avslutning


Lederforum

Kl. 1115 Presentere tema for dagen:

  • Terminliste 2019 og 2020 hva vil vi ha av arrangementer?

  • Ledertrening (ønsker om kurs, ledertrening for rovere, peffkurs)

  • Rekruttering ( rekruttere foreldre, rovere og ledere, rekruttering speidere)

  • Dele opp i enheter og dele tips og opplegg

Kl. 1130 Jobbe i enheter

Kl. 1300 Pause

Kl. 1315 Terminliste og ledertrening som gruppearbeid

Kl. 1415 Presentasjon av resultater i plenum

Kl. 1430 Matpause m/infotorg

Kl. 1530 Rekruttering

Kl. 1615 Oppsumering lederforum

Kl. 1630 Infotorg


Mini speider og roverforum

Kl. 1115 Lek  for å bli kjent Kl. 1200 Speiderdemokrati for dummies

Kl. 1245 Pause

Kl. 1300 Dele i speider og roverforum


Speiderforum Kl. 1300 Saker til kretsting

Kl. 1345 Pause

Kl. 1400 Saker til kretsting

Kl. 1430 Matpause med infotorg

Kl. 1530 Utforme forslag til kretstinget og velge representant til å presentere.

Kl. 1630 Infotorg


Roverforum

Kl. 1300 Roverstyret har innlegg om deres arbeidsform og romerike rover fremover

Kl. 1330 Saker til kretsting

Kl. 1430 Matpause med infotorg

Kl. 1530 Utforme forslag til kretstinget og velge representant til å presentere.

Kl. 1630 Infotorg


Infotorget

Regionsleir

Kretskonk

ULRIK

Ny nettside

Stilling

Speidertinget

Vandrerturen

Roverstyret

Fra ombud til prosjekt

Planlegging- og rapporteringpakken

Budsjett

Barnas Camp Villmark

Småspeidersamling + bever