Kursnytt fra ledertrenerpatruljen

ARRANGERES AV GRUPPENE

PEFF 3 – Husk å sette planlegging og gjennomføring av overnattingstur med egen patrulje på troppens terminliste!

Bruk førerpatruljen aktivt, samt kursheftene fra PEFF 1 og PEFF 2. Se også https://speiding.no/laer-ledelse/peffens-hjorne/kurs-og-opplaering.
ROMERIKE KRETS

LEDERSTART del 1: Selvstudium Introkurset

Heftet «Introkurset – Tekster og oppgaver for egenlæring» finner du på Norges speiderforbundet sin nettside https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder/.


LEDERSTART del 2: Ledersamtalen, tirsdag 15.januar eller torsdag 17.januar

Det er to muligheter for ledersamtalen i januar, tirsdag 15. nord i kretsen og torsdag 17. sør i kretsen, begge ca kl 18-21.

Deltakerpris er kr 0.

Det forventes at deltakerne på forhånd har gjennomført LEDERSTART del 1: Selvstudium Introkurset!Når begge delene av LEDERSTART er gjennomført, er man godkjent som speiderleder i Norges speiderforbund. Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet, spør gruppelederen din om hjelp til å finne fram. Påmeldingsfrist er fredag 11.januar.


EMNEKURS – Helgen 08-10.februar

Følgende emnekurs tilbys i rekkefølge innenfor en ytre ramme fra fredag ca kl 18 til søndag ca kl 15: Lek som metode, Leirbålssanger og rop, Veiledning som metode, Trygge og inkluderende møter

Deltakerpris for emnekursene samlet er kr 500.

Emnekursene koordineres tidsmessig med de fire modulene i «TRINN 1: Jeg er beredt».

Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet. Påmeldingsfrist er fredag 18.januar.


TRINN 1: Jeg er beredt, helgen 08-10.februar

Alle fire moduler tilbys i rekkefølge innenfor en ytre ramme fra fredag ca kl 18 til søndag ca kl 15: Speiding og ledelse, Speiderprogram og speiderfriluftsliv, Planlegging av speideraktiviteter, Trygge speideraktiviteter.

Deltakerpris for modulene samlet er kr 500.

Det forventes at deltakerne på forhånd har gjennomført LEDERSTART både «del 1: Selvstudium Introkurset» og «del 2: Ledersamtalen»!Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet. Påmeldingsfrist er fredag 18.januar.


PEFF 2 – Helgen 01-03.mars!

Patruljeledelse på speidertur, for speidere som har gjennomført PEFF 1.

Deltakerpris er kr 500.

Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet.


TRINN 3: Ledelse av medledere, helgen 29-31.mars

Dette kurset har bare en modul, og er det avsluttende kurset i Norges speiderforbund sin grunntrening for speiderledere.

Deltakerpris er kr 500.

Deltakerne skal på forhånd ha gjennomført både «TRINN 1: Jeg er beredt!» og «TRINN 2: Speiderprogrammet i egen enhet». Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet.


PEFF 1 – Helgen 13-15.september

Patruljeledelse på speidermøtet: Planlegging, gjennomføring, konflikthåndtering.

Deltakerpris er kr 500.

Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet. Se gjerne etter muligheter hos våre nabokretser om september er lenge til.


TRINN 2: Speiderprogrammet i egen enhet, helgen 13-15.september

Alle fire moduler tilbys i rekkefølge: Enhetsarbeid, Situasjonsorientert ledelse. Planlegging i egen enhet, Planlegging i praksis

Deltakerpris for modulene samlet er kr 500.

Det forventes at deltakerne på forhånd har gjennomført «TRINN 1: Jeg er beredt»!

Påmelding og mer informasjon kommer i medlemssystemet. Se gjerne etter muligheter hos våre nabokretser om september er lenge til.


ULRIK – Grunntreningen sammen på to år for unge ledere og rovere i kretsen

Grunntrening med patruljemøter og praktisk erfaring i speiderledelse. Det kreves en speiderleder-rolle i speidergruppen, samt en speiderleder som veileder.

Patruljen ULRIK-2020 er i gang.

Patruljen ULRIK-2021 har påmeldingsfrist 17.november.

Kontakt ledertrenerpatruljen for tilpasninger, temaer eller enkelt-moduler TRINN 1 og TRINN 2 hjemme hos speidergruppen.NORGES SPEIDERFORBUND

LEDERTRENERKURSET, helgene 22-24.mars og 22-24.november

Videregående utdanning for deg som har gjennomført grunntreningen og ønsker å utdanne speiderledere i Norges speiderforbund.Kretsen ønsker å sende minst tre deltakere på dette kurset, og betaler deltakeravgiften for disse. Det er praksisperiode i ledertrenerpatruljen mellom kurshelgene. Påmelding skjer gjennom begrunnet søknad til <kretsleder@romerikekrets.no> i god tid før påmeldingsfristen 01.februar.


TREKLØVER-GILWELL, uken 29.juni-06.juli

Videregående utdanning for den som har gjennomført grunntreningen og vært speiderleder noen år. Følges av en praksisperiode og oppfølgingshelg våren 2020.

Se <https://speiding.no/arrangementer/> for mer informasjon og for flere kurs, samlinger, turer og sentrale arrangementer.