Kursinfo

Peff 2 23.-24. oktober mellom Hauerseter og Dal speidersenter, Jessheim/Eidsvoll kommuner

Påmeldingsfrist: 28. september.

Ledertrenerpatruljen i Romerike krets ønsker velkommen til Peffkurs 2 "Patruljeturen". Dette er et videregående kurs som bygger på Peff 1-kurset. Målgruppen for kurset er speidere som er i, eller er tiltenkt, peff- eller ass-rollen i patruljen. Målsetningene er patruljeledelse i planlegging og gjennomføring av patruljetur og inkluderer mye praktisk læring. Peffens og assens roller på tur er i fokus, og alle får prøve seg som peff og ass underveis i kurset.

Speidere som tok Peff 1 på Romerike høsten 2020 er prioritert på dette kurset ettersom "deres" Peff 2 ble avlyst i vinter.

Les mer om kurset på: https://min.speiding.no/activities/view/2763

Trinn 3 - Ledelse av medledere 29. september til 24. oktober mellom Hauerseter og Dal speidersenter, Jessheim/Eidsvoll kommuner

Påmeldingsfrist: 20. september.

Ledertrenerpatruljen i Romerike krets ønsker deg velkommen til Trinn 3. Kurset er det avsluttende kurset i grunntreningen for speiderledere i Norges speiderforbund.

Kurset bidrar gjennom patruljearbeid til at deltakerne blir mer bevisste på seg selv som speiderledere og får dypere forståelse for speidingens verdigrunnlag. Etter kurset skal deltakerne være i stand til å bevisst og aktivt bruke speidermetoden og veiledning som ledelsesform i alle lederoppgaver. Et av hovedtemaene for kurset er ledelse av medledere. Kurset gir deg de kunnskaper og ferdigheter som behøves for at du skal kunne lede arbeidet i en enhet i din speidergruppe. Trinn 3 fokuserer på speidermetoden som helhetlig tankegang og har speidermetoden som rød tråd i kursgjennomføringen.

For å få kurset godkjent må du delta på et formøte 29. september, samt kurshelg 22.-24. oktober. Du bør også regne med at patruljen din må ha et (digitalt) patruljemøte eller to mellom formøtet og kurshelgen.

Som deltaker på Trinn 3 er du veileder for deltakerne på Peff 2 23.-24. oktober. Du vil også få oppgaver i forbindelse med gjennomføring av Peff 2-kurset. Dette informeres det mer om på formøtet 29. september.

Les mer om kurset på: https://min.speiding.no/activities/view/2764Kursinfo

Siste innlegg

Se alle

Da har tiden kommet for å fornye nettsiden til kretsen litt. Den nye nettsiden finner du på Startside - Romerike Krets (speiding.no)