Kretskoordinator Romerike krets av Norges speiderforbund


Vår tidligere kretskoordinator har sluttet, og vi trenger en dyktig etterfølger. Kretskoordinator er en spennende stilling med stor grad av frihet til å forme arbeidsoppgavene selv. Kretsen består i dag av 17 aktive grupper med til sammen ca 900 medlemmer, spredt over store deler av Romerike. Romerike krets er en av kretsene i Norges speiderforbund med størst potensiale for vekst.


Arbeidsoppgaver

· Sekretær for kretsstyret

· Oppfølging av kretsens regnskaper

· Oppfølging av prosjektgrupper/arrangement

· Følge opp og aktiv støtte kretsens grupper

· Aktivt bidra til vekst i eksisterende og nye grupper

· Oppfølging av eksterne (bl.a. fylkeskommunen)

· Kommunikasjon med kretsens medlemmer via f.eks. nyhetsbrev og sosiale medier.

· Planlegge og gjennomføre rekrutteringskampanjer.

· Følge opp kretsens post og epost.

Arbeidsoppgavene kan bli endret i tråd med kretsens behov


Kvalifikasjoner

· Speidererfaring er en fordel.

· Du må ha grunnleggende kunnskaper innen IKT og kjenne til vanlig kontorarbeid.

· Du må ha tilgang til bil og kunne arbeide noen kvelder og enkelte helger.

· Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

· Den som ansettes må levere godkjent politiattest i henhold til Norges speiderforbunds vedtekter


Egenskaper

· Positiv og løsningsorientert.

· Kreativ og evner å tenke nytt

· Liker å jobbe med mennesker

· Serviceinnstilt

· Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, men også samarbeide med andre

· Du må være innstilt på å lære nye ting.


Vi tilbyr

· Stillingsbrøk: 40%

· Stillingen er et 2 års engasjement

· Lønn og arbeidstid etter avtale

· Frihet under ansvar.

· Mulighet for en kontordag i uken på forbundskontoret i Oslo

Kontaktperson: Kretsleder Marcus Gjermundshaug, telefon 95837698

Søkand med CV sendes kretsleder@romerikekrets.no