Invitasjon ULRIK 2022


Hva er ULRIK? UtdanningsLøp for Rovere I Kretsen ULRIK er et toårig program fra ledertrenerpatruljen for deg som er rover i kretsen, og som ønsker å utvikle deg som person og som leder. Du gjennomfører grunntreningen for ledere i Norges speiderforbund i patrulje sammen med andre unge ledere i Romerike krets.


Hva forventes av deg? ULRIK-2022 starter høsten 2020 og avsluttes høsten 2022. Du gjennomfører lederkursene Trinn 0-3, deltar på emnekurs og patruljemøter, og får ansvar sammen med patruljen på kretsarrangementer. Programmet avsluttes med en patruljetur. Deltakelse betyr at du binder deg til å prioritere ULRIK den tiden programmet varer. For å fullføre kurset må du delta på alle kurs, arrangementer og patruljemøter som patruljen din er en del av i de to årene programmet varer. Oversikt over samlingene for ULRIK-2022 følger nederst i denne invitasjonen.

Du må ha leder- eller assistentansvar en enhet i speidergruppa gjennom hele perioden, slik som beveren, flokken, troppen eller i roverlaget.

Du må avtale med en speiderleder i speidergruppa di om å være din lokale mentor gjennom tiden i ULRIK. Mentorens oppgave er å følge deg opp i lederrollen din. Ledertrenerpatruljen vil ha en løpende dialog med denne mentoren underveis.


Hva får du ut av det? I løpet av de to årene ULRIK-programmet varer vil du oppleve mye moro, utfordringer du vokser på, et godt samhold i patruljen og at du knytter vennskap på tvers av grupper i kretsen. Du risikerer også å utvikle deg både personlig og som leder, noe du vil ha med deg resten av livet.

Her er historien til en tidligere ULRIK deltager.


Hva koster det? Deltakeravgiften for 2021 er kr 2500. Deltakeravgiften for 2022 bestemmes på kretstinget høsten 2021. Speidergruppene oppfordres til å betale deltakeravgiften for sine medlemmer! Som en del av utvelgelsen blant søkere vil ledertrenerpatruljen kontakte gruppelederen din etter søknadsfristen.


Hvordan søker du? Søknad sendes inn senest 24.november 2020 ved å fylles ut denne skjemaet: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAI3Fkm1UMlVRNTJVWlY5SzFZQ0hXMVlLN0MwUk5QTS4u

Terminliste ULRIK 2022

2020

NOVEMBER Onsdag 27: Ledersamtale med ledertrenerpatruljens veileder, gjensidig forpliktelse.

2021

JANUAR Onsdag 06: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (teambuilding, særpreg).

FEBRUAR Helg 05-07: Trinn 1 og emnekurs (Økt 1: Modul 1, Økt 2: Leirbålssanger og rop, Økt 3: Modul 3, Økt 4: Modul 4).

MARS Onsdag 10: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – Trinn 1 modul 2 (og eventuelt speideraksjonen).

APRIL Helg 23-25: Kretskonkurranse – stabsoppgaver og leirbålsansvar.

JUNI Helg 04-06: Småspeiderleir – stabsoppgaver og leirbålsansvar.

AUGUST Onsdag 25: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (hvem har ansvaret, positiv forsterkning).

SEPTEMBER Helg 17-19: Trinn 2 og Peff 1 (Økt 1: Modul 1, Økt 2: Observere veiledning på Peff 1 Møteplanlegging, Økt 3: Modul 3, Økt 4: Modul 4).

NOVEMBER Onsdag 03: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – Trinn 2 modul 2 (Situasjonsorientert ledelse).

DESEMBER Tirsdag 07: Patruljen inviteres til kretsstyrets juleavslutning.

2022 (datoer kommer etter kretstinget høsten 2021)

JANUAR-FEBRUAR Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (rammer) eller Veiledning som metode.

Emnekurs (Økt 1: Lek som metode, Økt 2: Veiledere på Leirbålssanger og rop, Økt 3-4: Praktisk kurs i speiderførstehjelp).

MARS-APRIL Stab på peff 2 (veiledere og instruktører).

Trinn 3.

MAI-JUNI Kretskonkurranse – stabsansvar.

Småspeiderleir – stabsansvar.

AUGUST-OKTOBER Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (metoo, trakassering, grenser, nesten jevnaldrende, samt utdrag fra emnekurs i gruppeledelse).

Stab på Peff 1 eller Trinn 2 (veiledere og instruktører).

Patruljetur (speiding og samfunnsengasjement).

NOVEMBER Offisiell avslutning på kretstinget


Speiderhilsen, Siv Christine Bjørang Jørstad Ledertreneransvarlig Romerike krets