Invitasjon ULRIK 2021

ULRIK er ledertrenerpatruljens to-årige utdanningsløp for rovere i kretsen. Dette er en patrulje for deg som er ung leder i speidergruppen og ønsker å gjennomføre grunntreningen i Norges speiderforbund sammen med andre unge ledere.


Du må være leder i speidergruppen gjennom hele perioden, slik som beverleder eller -assistent, flokkleder eller -assistent, troppsleder eller -assistent, roverlagsleder eller gruppeleder.

Du må avtale med en annen speiderleder å være din veileder i speidergruppen gjennom tiden i ULRIK. Ledertrenerpatruljen vil ha en løpende dialog med denne veilederen underveis.


ULRIK-2021 starter i november 2019 og varer til kretstinget høsten 2021. Patruljen gjennomfører lederkursene, deltar på emnekurs, gjennomfører patruljemøter, løser patruljeoppgaver og avslutter med patruljetur utenlands. Deltakelse betyr å binde seg til å prioritere ULRIK den tiden patruljen varer. Oversikt over samlingene for ULRIK-2021 følger bakerst i denne invitasjonen. Kontingenten for deltakelse er todelt.


Kontingenten første år er kr 2500, mens kontingenten (og datoer) andre år bestemmes på kretstinget høsten 2020. Speidergruppene oppfordres til å betale kontingenten for sine medlemmer!


Påmelding gjennom søknad innen 20.november 2019 til kretsleder på epost kretsleder@romerikekrets.no, med begrunnelse for hvorfor du vil delta i ULRIK2021, hvilken lederrolle du har i speidergruppa og navnet på veilederen din, samt kontaktinformasjon som navn, telefon og epost.


Speiderhilsen,

Einar Andreas Øvreness

Peff i Ledertrenerpatruljen i Romerike krets


Terminliste

2019

NOVEMBER

27: Ledersamtale med ledertrenerpatruljens veileder, gjensidig forpliktelse.


2020

JANUAR

08: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (teambuilding, særpreg).

FEBRUAR

07-09: Trinn 1 og emnekurs (Økt 1: Modul 1, Økt 2: Leirbålssanger og rop, Økt 3-4: Modul 3-4). MARS

11: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – Trinn 1 modul 2, samt speideraksjonen. APRIL

24-26: Kretskonkurranse – stabsoppgaver og leirbålsansvar.

JUNI

05-07: Småspeiderleir – stabsoppgaver og leirbålsansvar.

AUGUST

26: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (hvem har ansvaret, positiv forsterkning).

SEPTEMBER

18-20: Trinn 2 og Peff 1 (Økt 1: Modul 1, Økt 2: Observere veiledning på Peff 1 Møteplanlegging, Økt 3-4: Modul 3-4).

NOVEMBER

04: Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – Trinn 2 modul 2 (Situasjonsorientert ledelse).

DESEMBER

08: Patruljen inviteres til kretsstyrets juleavslutning.


2021

JANUAR-FEBRUAR

Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (rammer).

Emnekurs (Økt 1: Lek som metode, Økt 2: Veiledere på Leirbålssanger og rop, Økt 3-4: Praktisk kurs i speiderførstehjelp).

MARS-APRIL

Stab på peff 2 (veiledere og instruktører).

Trinn 3.

MAI-JUNI

Kretskonkurranse – stabsansvar.

Småspeiderleir – stabsansvar.

AUGUST-OKTOBER

Patruljemøte med ledertrenerpatruljens veileder – oppdrag førerpatrulje/rover (metoo, trakassering, grenser, nesten jevnaldrende, samt utdrag fra emnekurs i gruppeledelse).

Stab på Trinn 2 (veiledere og instruktører).

Patruljetur utenlands (internasjonal speiding, samfunnsengasjement).

NOVEMBER

Offisiell avslutning på kretstinget.