En ULRIK-historie!


Elise Christine Gjestad, tidligere ULRIK deltaker

Gjennom ULRIK har jeg fått relevant ledertrening med praktisk erfaring, vennskap og muligheten til å utvikle meg selv. Du får mye ut av kursene, og det er tilpasset rovere. Det er fast gjeng som møtes og gjør ting sammen gjennom to år, og det er moro! Jeg skal fortsette som leder i egen gruppe nå som jeg er ferdig med ULRIK, og skal også engasjere meg på kretsnivå (i roverstyret) og på nasjonalt nivå med prosjektgruppen for roverforum 2022. ULRIK har hjulpet.


Fredrik Rossow, Gruppeleder Nes-Årnes

Å motivere Rovere til å bli ledere i gruppa er essensielt. Lederutvikling er ikke en kortsiktig satsing, det kan være at roverne flytter eller blir opptatt med andre ting en periode – men mange kommer tilbake til egen gruppe, eller en annen gruppe et annet sted. Speideren er ikke noe man er medlem av, men noe man ER.

Som gruppeleder ser jeg helt klart verdien av å sende roverne på ULRIK – roverne i Nes-Årnes er en bærebjelke i gruppa. Vi satser på å utvikle ledere i gruppa, kretsen bidrar med blant annet ULRIK- programmet. Alle de vi har sendt gjennom ULRIK er verdifulle bidragsytere, og de går foran som gode forbilder for de som følger etter!


Les mer om hvordan du kan bli en ULRIK selv her!