Annerledesåret 2020

Vi kan trygt si at 2020 har vært et annerledes år, men speiding var det fortsatt. Etter en stund med lite speiding hos mange, begynte det å ta seg opp igjen mot sommeren.


26. Februar kom Covid 19 til Norge. Alt stengte og fysiske speidermøter kunne ikke lengre gjennomføres. Men patruljer hadde Zoom møter, noen møttes på Mindcraft og andre lagde digitale speidermøter.


Digital speiding

Rælingen Speidergruppe kjørte sitt første digitale speidermøte 31.mars. Tradisjonelle elementer som flaggheis, kodeløsning og kims lek ble kombinert med presentasjon av Cornonadugnadsmerket og en digital utfordring med egg. Lurer på hvor mange egg som overlevde fallet?


Gruppeledersamlingene kunne heller ikke holdes som normalt, så for å kunne dele gode ideer og hjelpe hverandre på tvers av grupper ble også de flyttet til zoom. Her ble det delt hvrdan ulike grupper håndterte Corona og ideer for bedre møter.


Hjemmeleir

Uten speiderturer sammen kom det raskt en erstatning for det. For når man ikke kan ha tur på samma sted, så kan man vel overnatte andre steder enn senga. På romerike har speiderne sovet i alt fra badekar til under spisebordet, fra hengekøya og til telt på terassen.
17. mai

Selv om det ikke ble noe tog i år var fremdeles mange speidere ute tidlig på morgenen for å pynte flaggstenger med flagg på nasjonaldagen
Nærleir

Det blir ikke skikkelig sommer uten speiderleir, så selv om de store leirene var avlyst hadde mange grupper egen leir. Lørenskog syd dro til Tredalen og hadde leir med masse bading, bygging av stupetårn og leker. Is ble det selvfølgelig også, noe måtte man bruke til å kjøle seg ned med i sommervarmen.
Kretsting på Zoom

Det var lenge et håp om at kretsen igjen kunne møtes til Kretsting, men slik ble det ikke. Kretstyret fikk heller prøvd seg på det første digitale kretstinget vi har hatt. Kretsstyret samlet seg med god avstand på Lørenskog og plundret sammen alt man ikke ser ved et digitalt møte. Hvem skulle ha support på telefon og chat, hva med presentasjonen, og hvordan sikre at alle stemmeberettige fikk stemt korrekt. For å være første møte må det sies at det var lite tekniske problemer. Kun 10 min på starten gikk til å få alle online og stemmeklare.

Julehilsen


Kjære Romerike krets.


Vi har nå vært igjennom et annerledes år, med mange nye utfordringer. Tross vanskelig vær og føreforhold har speiderne klart seg ganske bra, og det er blitt gjort mye bra speiderarbeid der ute i gruppene. De foreløpige medlemstallene viser en liten nedgang, men den er langt mindre enn vi fryktet når pandemien slo innover oss, og veldig mye mindre enn det vi hører om i enkelte andre organisasjoner. Så dere kan være stolte over det arbeidet som er gjort.


I kretsen har vi dessverre måttet avlyse alle de større arrangementene i år. Vi regner med at pandemien vil prege oss en stund til, men vi håper på at det snart skal lysne slik at vi igjen kan gjennomføre kretskonkurranse og bever småspeiderleir i 2021.


Vi i kretsstyret ser fram til et nytt år med nye muligheter, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.


Speiderhilsen


Kretsleder Marcus og resten av kretsstyret.