Kretsstyret

Marcus Gjermundshaug 

Kretsleder

Marcus.jpg

Marcus Gjermundshaug er gruppeleder Lørenskog syd og er kretsleder i kretsen.

Kan nås på 

kretsleder@romerikekrets.no

Marcus.jpg
Kretssjef
Astrid
Rossow

Visekretsleder

Astrid .jpg

Astrid Rossow er troppsassisistent i Nes-Årnes og er visekretsleder i kretsen.

Kan nås på visekretsleder@romerikekrets.no

Astrid .jpg
Visekretssjef
Mats Larsen Rise

Styremedlem

Norges_Speiderforbund.png

Mats.   

Kan nås på

Mats@romerikekrets.no

Norges_Speiderforbund.png
Styremedlem
Tonje 
Otnes
 

Styremedlem

meg 2.jpg

 Tonje Otnes er flokkleder Lørenskog syd og har ansvar for sosiale medier og nettside i kretsen.

Kan nås på

Tonje@romerikekrets.no

meg 2.jpg
Styremedlem
Arne Henrik Hornberg

Styremedlem

Norges_Speiderforbund.png

Arne Henrik.

Kan nås på 

Arne.Henrik@romerikekrets.no

 

Norges_Speiderforbund.png
Styremedlem
Thomas
Strand

Styremedlem

Norges_Speiderforbund.png

Thomas er leder i 1. Lørenskog 3.

Kan nås på 

Thomas@romerikekrets.no

 

Norges_Speiderforbund.png
Styremedlem
Lise Nordtug Heggeblom

Styremedlem

Norges_Speiderforbund.png

Lise

Kan nås på 

Lise@romerikekrets.no

 

Norges_Speiderforbund.png
Styremedlem