Merker

Kretskontoret har både kretsmerker, roverlagsmerker og uteliggerenmerket til salgs.

Merkene koster 15 kr per stk og bestilles ved å sende en e-post til kontoret@romerikekrets.no

Kretsmerke
Romerike-krets-merke-NY-VERSJON_medium.j

Dette er Romerike krets sitt merke. Det skal symbolisere at vi er et jordbruk og skogbruksdistrikt. Haugen er raknehaugen - og et symbol på at Romerike er full av gravhauger. 
Merket er fra 1978 da kretsen ble stiftet

Uteliggeren
Uteliggern merke.png

Merket har 3 valører, bronse, sølv og gull. De kan tas uavhengig av enhet. Bronse må tas før sølv,  og sølv før gull. Når man har fått Gullmerket kan det tas flere ganger, ved 5 gullmerker får man en utmerkelse av kretsleder.

Bronse, 10 overnattinger utendørs utenfor skolens sommerferie i løpet av et kalenderår.

Sølv, 20 overnattinger utendørs utenfor skolens sommerferie i løpet av et kalenderår.

Gull, 50 overnattinger utendørs, maks 5 overnattinger i skolens sommerferie, og minimum 20 overnattinger i bålsesongen (15 september - 15 april), i løpet av to kalenderår.

Romerike Rover
RR merke 3.png

Dette er merket til Romerike krets felles roverlag.